สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สารเคมีวัสดุเครื่องบดผงเคมีทำให้โรงงาน