สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงแต่งแร่เหล็กรับประกันคุณภาพเปอร์เซ็นต์