สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเทศจีนผู้ผลิตเครื่องขนาดเล็กซิลเวอร์โกลด์เหนี่ยวนำอุปกรณ์หลอมเครื่อง