สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้งสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้แล้ว