สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จีนทำให้ความจุขนาดใหญ่แบบพกพาเครื่องทำทราย