สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แจ็คเก็ตระบายความร้อนด้วยน้ำ