สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แทนตำแหน่งที่ว่างของเยื่อกะโรงงานข้อหา