สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การต่อสู้ร่างกายในเม็กซิโก