สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์บดแคลเซียมคาร์บอเนตจากประเทศเยอรมนี