สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พลเรือเอกไดอะแกรมชิ้นส่วนเครื่องเป่า