สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน้ำและวัสดุเตียง