สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงบดขนาดผลิตภัณฑ์สุดท้าย