สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ปฏิบัติงานคั้นในบริษัทปูนซีเมนต์