สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขายเครื่องกลึงแนวตั้งป้อมปืนขนาดมม