สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขั้นตอนการบำรุงรักษาลานบดถ่านหิน