สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายงานผลการวิจัยตลาดเครื่องบดแบบท่อ