สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขากรรไกรชนิดและฟังก์ชันเครื่องจักร