สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายการพืชผลประโยชน์กราไฟท์ในอินเดีย