สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขั้นตอนการประกอบลูกกลิ้งบดเรย์มอนด์