สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สิ่งที่จะเป็นอนาคตของผู้บีบอัดหินของอำเภอ