สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปัญหาการเผชิญหน้ากับการขุดหินอ่อนในรัฐรัฐบาลท้องถิ่น