สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซินเซียงก่อสร้างราคาบดขยะ