สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ภาพถ่ายการขนส่งในโรงงานอัลวาดาของชีคอัลออกซี