สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการแก้ปัญหาเหมืองกาตาร์