สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องกัดแอฟริกาใต้ผู้ผลิตเครื่องกัดแอฟริกาใต้และ