สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์บดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ