สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผลิตพลาสเตอร์ทรายแห้ง