สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หม้อไอน้ำที่มีการป้อนเชื้อเพลิงอัตโนมัติ