สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานบดถั่วเหลืองแอฟริกาใต้