สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รับประกันคุณภาพแห้งโรงถลุงแร่ทองคำ