Bezpieczny wysiłek

Niektóre nasze aktywności fizyczne powodują hm… zasapanie. Jak sprawdzić czy jest ono bezpieczne?

Liczymy maksymalne tętno. W tym celu odejmujemy swój wiek od liczby 220.

Za korzystny dla zdrowia uznawany jest wysiłek z tętnem nieprzekraczającym 70% – 80% tętna maksymalnego.

Przykład dla osoby 50-letniej:

Tętno maksymalne 220-50=170/minutę

70% ze 170 uderzeń na minutę to 119.

Bezpieczny wysiłek dla tej osoby to taki, który zwiększy tętno do około 120/minutę.